Info

Tekijät

Hotelli- ja ravintolamuseo, 2013
Käsikirjoitus ja toteutus: Laika Nevalainen


Kirjallisuus

Helin, Martti: Jos et syä nin kattele. Tamperelaisesta ruokaperinteestä. Tampere-Seura, Tampere 1990.

Helsingin työväenyhdistys 40-vuotias. Helsingin työväenyhdistys, Helsinki 1924.

Hirvonen, Kauko (toim.): Kansankahvilasta Pesiaaliin. 80 vuotta JTY:n ravintoloita. Jyväskylän teatteritavintolat, Jyväskylä 1996.

Kanerva, Unto: Pumpulilaisia ja pruukilaisia. Tehdastyöväen työ- ja kotioloja Tampereella viime vuosisadalla. Tammi, Helsinki 1946.

Kanerva, Unto: Liinatehtaalaisia ja ”tehtaanmaistereita”. Pellava- ja verkatehtaan työoloja ja tehdastyöväen sivistysharrastuksia viime vuosisadan jälkipuoliskolla. Tampere-Seura, Tampere 1972.

'Käytäntö viittaa toisaalle.' Naisten ääni 4/1921.

Lepistö, Vuokko: Joko Teillä on primuskeitin? Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta Helsingissä 1800-luvun puolivälsitä 1910-luvun lopulle. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1994.

Lähteenmäki, Maria: Naisia liikkeessä. Työläisnaisliike poliittisena ja yhteiskunnallisena liikkeenä (1918-1930). Suomen historian lisensiaattityö. Helsingin yliopisto, Helsinki 1990.

Nevalainen, Laika: Rationalisoitua säädynmukaisuutta. Helsinkiläiset ja turkulaiset keskuskeittiötalot 1900-1920-luvuilla. Talous- ja sosiaalihistorian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Helsinki 2012.

Niskanen, Aino: Osuusliike rakentaa. Ajankuvia arkkitehtuurista. Tammi, Helsinki 1987.

Nurmi, Virpi: Lasinpuhaltaja ruoka ja juoma.Tutkimus tehdastyöläisten ruokakulttuurista 1900-luvun alkupuolella. Turun yliopiston kansantieteen laitoksen toimituksia 15.Turun yliopisto, Turku 1986.

Sarantola-Weiss, Minna (et. al.) (toim.): Kulman takana Elanto! Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki 2005.

Sillanpää, Merja: Happamasta makeaan.Suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin kehitys. Hyvää Suomesta, Vantaa 1999.

Snellman, Hanna: Tukkilaisten tulo ja lähtö. Kansatieteellinen tutkimus Kemijoen metsä- ja uittotyöstä. Pohjoinen, Oulu 1996.

Sulkunen, Irma: Raittius kansalaisuskontona. Raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1986.

Tarasti, Kristiina: Elämänluukku. Valtioravitsemiskeskus 1948-1988. Valtionravitsemiskeskus, Vantaa 1987.

Toivanen, Minna: Työläisten ruokakulttuurin muutokset. Kotitalous 12/1988.

Toivanen, Minna: Helsinkiläistyöläisten ruokakulttuurista. Narinkka, Helsinki 1990.

Vainio-Korhonen, Kirsi: Ruokaa, vaatteita, hoivaa. Naiset ja yrittäjyys paikallisena ja yleisenä ilmiönä 1700-luvulta nykypäivään. SKS, Helsinki 2002.

Kuvat ja esineet

- Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmat

sekä
 
- Helsingin kaupunginmuseo/kuva-arkisto
- Lusto Suomen metsämuseo
- Museokeskus Vapriikki 
- Työväen arkisto
- Työväenmuseo Werstas
- Yksityiskokoelma

Verkkonäyttelyn taustakuva: Museokeskus Vapriikki

arjenhistoria.fi -sivustolta löytyy paljon aiheeseen liittyvää kuvamateriaalia (esim. työmaaruokaloista) erityisesti toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta 

Mainokset

- Kansalliskirjaston digitoidut aineistot/sanomalehdet: Helsingin Sanomat, Karjala, Otava