TehtäviäKysymyksiä verkkonäyttelyn materiaalista:

1. Miksi ruokaloita perustettiin?
2. Millaista ruokaa työväestö söi? Hilma on töissä tehtaassa. Laadi hänelle lukemasi perusteella viikon ruokalista.
3. Miten 1800- ja 1900-lukujen vaihteen työpaikkaruokailu erosi nykypäivän lounasruokailusta?


Tutustu myös näihin:

- Satakunnan Museon teollisuustyöstä kertovan verkkonäyttelyn työväestöstä ja ruuasta kertova osio: Teollisuustyön jäljillä - Ruoka
- Pirkanmaan teollisuushistoriasta kertova Akseli-sivusto
- tamperelaisten työläisten historiasta Koskesta voimaa -verkkojulkaisussa